Checklist osteoporose

Vraagt u zich af of u mogelijk osteoporose zou kunnen hebben. Dan kunt u aan de onderstaande lijst zien of er een indicatie is voor u, om uzelf te testen op osteoporose. Indien u aan 4 punten of meer komt, dan is het heel verstandig om u te laten controleren. Punten 10 t/m 15 hebben tevens een invloed op uw botdichtheid. Indien u 1 of meerdere keren Ja heeft gezegd, zal dit ook een indicatie zijn voor controle.

  
           
 VRAGENLIJST BOTDICHTHEID         
1Heeft u ooit langer dan 3 maanden corticosteroïden (prednison) 4□ ja     □ nee 
 of medicijnen voor schildklier of epilepsie gebruikt     
 Zo ja, welke?.........................................................................................   
2Heeft u een wervelfractuur of wervelverzakking gehad of bent u meer 4□ ja     □ nee 
 dan 3 cm gekrompen in de afgelopen 10 jaar     
3Is uw lichaamsgewicht minder dan 60 kg?   3□ ja     □ nee 
4Is uw menopauze voor uw 50ste levensjaar begonnen 3□ ja     □ nee 
5Heeft uw vader, moeder, broer en/of zus te maken gehad met een1□ ja     □ nee 
 gebroken heup of wervel?       
6Bent u slecht ter been?    1□ ja     □ nee 
7Lijdt u of heeft u geleden aan 1 van deze aandoeningen? 1□ ja     □ nee 
 Reumatoïde Artritis, Diabetes (DM I of II), Schildklieraandoening,   
 COPD, Inflammatoire Darmziekten, Anorexia Nervosa of Sarcoïdose   
8Heeft u zelf te maken gehad met: Chemotherapie, Radiotherapie, 1□ ja     □ nee 
 Anti-epileptica of medicatie na een orgaantransplantatie?    
 Zo ja, op welk gebied? ……………………………………………………………………….. 
9Komt u per dag minder dan 30 minuten buiten?  1□ ja     □ nee 
        _________  
 TOTAAL AANTAL PUNTEN:      
           
        Aantal per dag  
10Rookt u? Indien ja, hoeveel?     □ ja     □ nee 
11Drinkt u meer dan 2 glazen alcohol per dag? Indien ja, hoeveel? □ ja     □ nee 
12Drinkt u meer dan 4 kopjes koffie per dag? Indien ja, hoeveel?  □ ja     □ nee 
13Gebruikt u veel zout?     □ ja     □ nee 
14Gebruikt u meer dan 4 zuivelconsumpties per dag?   □ ja     □ nee 
 (melk, karnemelk, yoghurt, kwark, kaas, etc.) Indien ja, hoeveel?   
15Heeft u weinig lichaamsbeweging?    □ ja     □ nee 
 Opmerkingen:        
Checklist osteoporose