Wat is een subluxatie en welke invloed heeft stress?

De balans tussen interne en externe stressfactoren en de manier waarop je lichaam dit kan verwerken laat de mate van je gezondheid zien. Elke dag kan je lichaam de dupe worden hiervan of er juist van profiteren. Oftewel: je lichaam wordt elke dag een beetje zwakker of een beetje sterker.

Het lichaam is een krachtig wonder dat zelf-regulerend, zelf-vernieuwend en zelf-herstellend is. De kracht welke 2 cellen tot een volledig lichaam heeft gemaakt, is ook de kracht die het lichaam hersteld. De hersenen zijn een grote processor welke miljoenen acties tegelijk uitvoert. Het ruggemerg en de zenuwen zijn de telefoonlijnen in ons lichaam. De wervelkolom is de pijpleiding waar deze telefoonlijnen doorheen lopen. Blokkades in deze pijpleiding zorgen voor een minder functionerend lichaam welke uiteindelijk leidt tot klachten. Chiropractie verwijdert deze blokkades zodanig dat deze innerlijke kracht en wijsheid het lichaam weer kan herstellen naar zijn optimale potentie, zodat het kan doen waar het best in is: Onze eigen Ik een topkwaliteit van leven te geven zonder belemmering.

De chiropractor behandelt bewegingsstoornissen van de wervelkolom. Dit noemt men de chiropractische subluxatie.

De definitie hiervan is: “een bewegingsbeperking tussen twee wervelgewrichten (een fixatie) waarbij een stoornis in het zenuwstelsel is opgetreden”.

Vroeger ging men uit van het model waarbij iets ‘scheef’ stond. Dit model is ondertussen achterhaald. Het nieuwe model gaat uit van de bewegingsbeperking, de subluxatie, die een storend effect heeft op het zenuwstelsel.

Er zijn vele redenen waarom een subluxatie kan ontstaan. Ze kunnen in 3 groepen worden onderverdeeld:

Mechanische/Lichamelijke subluxatie. Dit is een veel voorkomende subluxatie en de bekendste! Deze ontstaat veelal door een plotselinge beweging, val, ongeluk, tillen, slechte houding etc. Het ontstaan van deze subluxatie hoeft niet gelijk pijnlijk te zijn. Vaak ontstaat er eerst een compensatie patroon. Wanneer het lichaam te moe wordt, om bepaalde redenen, om te compenseren, zal er pas pijn ontstaan. Ook door te weinig bewegen kan een mechanische subluxatie ontstaan.

Chemische subluxatie. In onze huidige maatschappij worden er steeds meer stoffen toegevoegd aan bijv. het eten waar het lichaam niet tegen kan. Dit kunnen bijv. kleurstoffen of zoetstoffen zijn, maar ook cafeïne, nicotine, medicijnen en suikers zijn. Hoe kan dat dan gevolgen hebben in de wervelkolom, zult u denken?... Dit gaat als volgt. Als voorbeeld nemen we de cafeïne. Cafeïne kan een irritatie aan het maagslijmvlies veroorzaken. Dit betekent dat de sensitieve zenuwen van de maag teveel geactiveerd worden. Een teveel aan activiteit van een zenuw is niet goed en kan hyperactiviteit van het segment van de wervel veroorzaken waar de zenuw binnenkomt. Dit kan tot een verhoging van spanning leiden in de spieren rondom dit segment en dit kan weer leiden tot een subluxatie van dat wervelsegment. Wanneer dit gebeurd ontstaat er een vicieuze cirkel, die niet meer doorbroken kan worden door alleen te stoppen met koffie drinken. Ook kan het te weinig binnen krijgen van voedingsstoffen voor chemische subluxatie zorgen, daar het lichaam zich niet goed genoeg kan herstellen vanwege te weinig ‘bouwblokken’.

Psychische/emotionele subluxatie. Stress is een veel voorkomend verschijnsel deze tijd. Zoals hierboven al uitgelegd is permanente stress slecht voor het lichaam. Door de adrenaline staan de spieren in de actieve staat (fight/flight response). Door de permanente afgifte van een grotere hoeveelheid adrenaline hebben de spieren geen tijd om te ontspannen waardoor ze verhoogde spierspanning oplopen. Dit kan weer leiden tot een subluxatie. Bij emotionele stress kan je denken aan bijvoorbeeld: een scheiding, gepest worden, verlies van een dierbare (kan ook een huisdier zijn) of depressie.

Wanneer je in je leven te veel te maken hebt gehad met (verschillende)stressfactoren en deze hopen zich na een tijd op, is het voor je lichaam steeds moeilijker om dit op te vangen. Hierdoor wordt de weerbaarheid van je lichaam aangetast en dit veroorzaakt veranderingen in je lichaam. Uiteindelijk moet je lichaam zoveel compenseren dat de weerstand van je lichaam nog meer afneemt tot het punt dat ziekte en ongemakken de overhand kunnen nemen. Daarom is rust zo belangrijk, het geeft lichaam en geest de tijd om dingen te aanvaarden en te herstellen. Pijn is het laatste signaal wat je lichaam aangeeft, dit houdt in dat je gezondheid al lang daarvoor achteruit gegaan is.

Ga dus niet pas over tot actie zodra je pijn ervaart of je je normale werkzaamheden niet meer kan uitoefenen. maar laat je regelmatig checken door de chiropractor. Chiropractische correcties worden gegeven vanaf geboorte tot overlijden, het is voor alle leeftijden. Een baby kan fysieke stress krijgen van de bevalling doordat een nekwervel niet helemaal lekker zit en daardoor emotionele stress omdat het zuigen daardoor niet lukt. Een schoolgaand kind kan fysieke stress oplopen door een val van de schommel of emotionele stress door het verlies van opa of oma. Een puber of een student die teveel slechte voeding tot zich neemt, kan chemische stress oplopen en een jong volwassene kan emotionele schade oplopen doordat hij of zij maar moeilijk een baan kan vinden of dat een relatie is stukgelopen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van stressfactoren in de jonge jaren en hoe ouder we worden hoe meer het lichaam te verduren heeft en de stressfactoren zich kunnen opstapelen.

Chiropractische correcties van een verstoord zenuwstelsel door stress/subluxatie kunnen een lichaam helpen zichzelf beter te herstellen.