Baby's

Een huilbaby is iets wat iedere ouder niet verwacht wanneer het kindje geboren wordt. Dit is dan ook zware belasting voor het gezin, wanneer dit wel gebeurt. Vooral als de moeder herstellende is van het hele gebeuren, heeft zij alle energie nodig voor haar herstel. Een huilbaby is dan heel moeilijk om te verzorgen, vooral als het dan de hele dag op uw arm gedragen moet worden om stil te krijgen. Er zijn meerdere redenen waarom een baby kan huilen, maar in veel gevallen is er een oorzaak aan te wijzen die in de wervelkolom ligt. De bovenste nekwervels zijn ontzettend belangrijk in de ontwikkeling van houding en motoriek. Wanneer deze bovenste nekgewrichten een functiebeperking hebben dan kunnen er de volgende problemen optreden: veel huilen, slechte zuig- en slikreflex, het niet nemen van 1 of 2 borsten, darmkrampjes, overstrekken, voorkeurshouding of een totale asymmetrische houding, schedelafplatting, slechte motoriek of het meer bewegen van één kant v.h. lichaam, slecht evenwicht, onhandigheid, allergieën, astma, veel keel- en oorontstekingen, onrustigheid, niet in slaap kunnen vallen zelf. Al deze klachten hoeven niet aanwezig te zijn. Daarom is het belangrijk dat de ouders goed letten op de lig- en zithouding van de baby. Als er verder geen problemen zijn met de baby en er aan de asymmetrische houding geen aandacht wordt gegeven kunnen verdere problemen erin sluipen.

Scheefstanden in de nek worden uiteindelijk gecorrigeerd elders in de wervelkolom en/of in het lichaam. Dit kan binnen enkele weken tot maanden gebeuren. Op latere leeftijd kan dit zorgen voor verminderde motorische capaciteiten zoals onhandigheid, verminderde kennisontwikkeling met o.a. bijv. dyslexie, hoofdpijn, concentratiestoornissen, het niet lekker in vel zitten, ADHD, en problemen die hierboven zijn beschreven wanneer zij een baby waren. Al deze problemen kunnen ontstaan omdat juist uit de buurt van de bovenste nekwervels veel lichaamsfuncties aangestuurd worden. De manuele therapeuten hebben hier in 1953 een naam aan gegeven: het KISS syndroom. Chiropractoren waren daarvoor al, ditzelfde probleem aan het behandelen bij baby’s. De bovenstaande problemen kunnen ontstaan door lange, moeilijke bevallingen waarbij vaak de vacuümextractie en/of tangverlossing wordt gebruikt. Ook keizersneden of een snelle bevalling kunnen problemen geven omdat het te snel ging voor het normale proces of omdat het geen natuurlijke proces was. Daarnaast kan het ook liggen aan een slechte positie die de baby heeft gehad in de baarmoeder. U kunt met recht de geboorte beschouwen als een van de grootste trauma’s in het leven, en dat terwijl je nog zo klein bent. Bij de geboorte van een kind wordt er door de vroedvrouw/kinderarts gecheckt of alles in orde is met het hart, longetjes, temperatuur en de apgar score wordt gecheckt. Er wordt echter niet gekeken naar de functionaliteit van de het schedeltje en de werveltjes. Dit is vanwege het gebrek aan dit specialisme bij vroedvrouwen en/of kinderartsen. Omdat de functiebeperkingen zo snel voor grotere problemen kunnen zorgen is het belangrijk dat hier snel naar wordt gekeken. Het liefst binnen het eerste 1.5 jaar maar het liefst gelijk na de geboorte!!! Een baby kan al een paar uur of dagen na de geboorte behandeld worden. Wanneer onze hulp te laat wordt ingeschakeld, kunt u het geen natuurlijk herstel meer noemen maar wordt het niets anders dan zo goed mogelijk repareren. Wanneer je ziet dat bij de baby een schedelafplatting plaats vindt, kan dat een duidelijk teken zijn dat er iets niet goed zit in de nek. Wanneer dit niet behandeld wordt, kan het uiteindelijk zo zijn dat een kind een helmpje op moet. Dit is heel tijdrovend, kostbaar en niet echt fijn voor het kind. Daarnaast is het ‘vastzetten’ van de schedel d.m.v. een helm niet echt bevorderlijk voor het ontwikkelen van de schedel en blijven de functiebeperkingen in de nek onbehandeld. Soms is alleen het behandelen van de wervelkolom niet goed genoeg en moet de schedel ook behandeld worden. Het is niet altijd zo dat het corrigeren van de nek, de bewegingsbeperkingen van de schedel opheffen. Hier moet dan extra aandacht aan besteed worden. Nancy Schilder heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van de schedel bij baby’s door middel van CranioSacraal Therapie. Dit is een zijrichting naast de chiropractie. Zij heeft de kindercursus hiervan met goed resultaat afgerond. Niet alle chiropractoren zijn hierin gespecialiseerd. Vraag hiernaar bij de praktijk die u wilt consulteren. Hoe sneller u erbij bent des te kleiner het aantal behandelingen. Omdat binnen de eerste 3 jaren het kraakbeen vervormd naar bot, betekent dit, dat wanneer er niets aan deze functiebeperkingen wordt gedaan, deze zich zullen gaan fixeren in de permanente botstructuur van de wervelkolom. Daarom adviseren wij toch om iedere half jaar ter controle te komen. Zeker ook wanneer een kind heel actief is met klimmen en dus vallen e.d. Dit is niet overdreven, een kind heeft ook recht op een goede en gezonde toekomst. Ook als een baby geen problemen heeft is het altijd goed om hem/haar te laten checken. U kunt een baby namelijk niets beters meegeven dan een goede start.