Zorgtraject neurologie

Wij van Lifechiropractie geloven in een duurzaam resultaat. Dit betekent dat wij niet geloven in enkel een paar keer behandelen.

Wij werken daarom volgens een vast zorgtraject. Op deze manier kunnen wij een goede kwaliteit zorg bieden, en u op een duurzame manier pijn en klachtenvrij laten leven. Dit traject bestaat uit 5 stappen.

Curfs

Stap 1

Contact en vragenlijst

Nadat je contact met ons hebt genomen voor een afspraak wordt je gebeld/gemaild met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Deze informatie is belangrijk voor de start van het traject, omdat wij een beeld van jouw medische geschiedenis nodig hebben. Vul deze dus svp uitgebreid en compleet in.

Lifechiropractie
lifechirpractie

Stap 2

Intakegesprek en onderzoek [45 minuten]

Tijdens dit gesprek nemen we jouw medische geschiedenis door en bespreken we jouw klachten. We geven uitleg over wat functionele chiropractie voor jouw neurologische klachten kan betekenen. 

We doen een aantal cognitieve testen, bespreken of plannen het immunologisch onderzoek vanuit het ziekenhuis en inventariseren zoveel mogelijk informatie om een diagnose te stellen. 

Daarbij stellen we een prognose voor jouw herstel en de inhoud, duur en frequentie van het behandeltraject en stellen vast wat jouw persoonlijke doelstellingen worden.

Jouw diagnose, prognose en behandelingen komen in een persoonlijk behandelplan dat via [naam tool] voor jou inzichtelijk is, zo kan je de voortgang en het resultaat van de behandelingen goed volgen.

Stap 2

Intakegesprek en onderzoek [45 minuten]

Tijdens dit gesprek nemen we jouw medische geschiedenis door en bespreken we jouw klachten. We geven uitleg over wat functionele chiropractie voor jouw neurologische klachten kan betekenen. 

We doen een aantal cognitieve testen, bespreken of plannen het immunologisch onderzoek vanuit het ziekenhuis en inventariseren zoveel mogelijk informatie om een diagnose te stellen. 

Daarbij stellen we een prognose voor jouw herstel en de inhoud, duur en frequentie van het behandeltraject en stellen vast wat jouw persoonlijke doelstellingen worden.

Jouw diagnose, prognose en behandelingen komen in een persoonlijk behandelplan dat via [naam tool] voor jou inzichtelijk is, zo kan je de voortgang en het resultaat van de behandelingen goed volgen.

lifechirpractie

Stap 3

Jouw persoonlijke doelstelling & behandelplan

In jouw persoonlijke behandelplan staat wat je in een periode van 3 maanden kan verwachten. Je komt een aantal keer per week naar de praktijk voor balans- en coördinatie oefeningen en daarnaast ook chiropractische behandelingen. 

En het is belangrijk dat je zelf aan de verbetering van je herstel werkt door het doen van thuis oefeningen. 

Met de [naam tool] zie je precies wanneer de behandelingen zijn, wat je zelf kan doen en wat de voortgang is en wat de verwachtingen zijn tov jouw doelstellingen.

lifechiropractie
life chiropractie

Stap 4

Evaluatiefase

Na 6 weken behandelen vindt het eerste evaluatiegesprek plaats waarin we vaststellen in welke mate jouw doelstellingen zijn behaald en wat nodig is voor de volgende 6 weken. 

We stellen vast welke cognitieve functies zijn hersteld en in welke mate de klachten nog aanwezig zijn. De volgende 6 weken staan in het teken van maximaal herstel voor jou.

Stap 4

Evaluatiefase

Na 6 weken behandelen vindt het eerste evaluatiegesprek plaats waarin we vaststellen in welke mate jouw doelstellingen zijn behaald en wat nodig is voor de volgende 6 weken. 

We stellen vast welke cognitieve functies zijn hersteld en in welke mate de klachten nog aanwezig zijn. De volgende 6 weken staan in het teken van maximaal herstel voor jou. 

Lifechiropractie

Stap 5

Behandelen fase 2 en onderhoudsplan

Na 3 maanden behandelen vindt het tweede evaluatiegesprek plaats. Hier stellen we vast in welke mate jouw doelstellingen zijn behaald en wat nodig is om jouw functioneren stabiel te houden en klachten verder te verminderen. 

We stellen vast welke cognitieve functies zijn hersteld en in welke mate de klachten nog aanwezig zijn. Daarbij stellen we een onderhoudsplan op waarbij je, op basis van de zwaarte van de klachten, periodiek naar de praktijk komt. Dit kan zijn voor een gesprek, behandeling of het doen van oefeningen.

lifechiropractie